Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

hurra
14:38
hurra
14:35
3752 32c0 500
Reposted fromphilipp philipp
hurra
14:32
3990 ae4c 500
Reposted fromfungi fungi
hurra
14:26
4075 0316 500
Reposted fromfungi fungi
hurra
14:25
4091 a3f1 500
Reposted fromfungi fungi
hurra
14:18
4372 bca7 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis
hurra
14:14
hurra
14:11
2306 313b 500
hurra
14:11
4259 2d55
Reposted fromfungi fungi
hurra
14:11

Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.


— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viaEllaElla EllaElla
hurra
14:10
5570 b40b
party przy świecach
Reposted fromczinok czinok viahaber haber
hurra
14:09
0305 9a1e 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viabaskua baskua
hurra
14:09
4052 d215
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
hurra
14:06
Reposted frompjoter pjoter
hurra
14:05
5485 28bb 500
Reposted fromkjuik kjuik vianoisetales noisetales
hurra
14:05
Zazdroszczę dziewczynom, które nie boją się zaszaleć i niczego nie żałują, lekkomyślnie całują się z przypadkowymi chłopakami, jeżdżą na spontaniczne wycieczki i są zawsze w centrum imprezy. Często się martwię, że pewnego dnia spojrzę na swoje życie i poczuję, że w ogóle go nie przeżyłam. Że za rzadko podejmowałam ryzyko, że się nie wyszumiałam i że nie wykraczałam poza swoją strefę komfortu.
— K. Bromberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
hurra
14:03
9562 d32c 500
mrożek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
hurra
13:59
Reposted fromtfu tfu
hurra
13:59
7785 aa23
Reposted fromvounsky vounsky viatfu tfu
hurra
12:39
1109 db76
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl