Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

hurra
22:30
9250 9cf5 500
Reposted fromjottos jottos viatishka tishka
hurra
22:29
1697 eb7c 500
hurra
22:28
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viadrozdzi drozdzi
hurra
22:20
7190 1143 500
Reposted fromncms ncms viatobecontinued tobecontinued
22:03
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viatishka tishka
hurra
21:38
Reposted fromkjn kjn viatishka tishka
hurra
21:36
8674 5f7e
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
hurra
21:34
8425 ad92 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
hurra
21:33
6212 5dfe 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
hurra
21:31
9967 424a
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialefu lefu
hurra
21:29
9430 7803
Reposted frombukoz bukoz viawasnae wasnae
hurra
21:29
0741 8ce7 500
Reposted frommart6na mart6na viawasnae wasnae
hurra
21:28
8443 9e49 500
Reposted fromgutscakeearshot gutscakeearshot viawasnae wasnae

June 21 2017

hurra
22:59
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna
hurra
22:58
9284 4e17
Reposted fromsosna sosna
22:55
hurra
20:14
8863 733c 500
Reposted fromregcord regcord
hurra
20:08
9111 970b 500
Reposted fromniedobrze niedobrze
hurra
20:07

Hej ! Deszczowa Pogoda stop!

 Majowa pogoda zmienna jak kobieta. Raz słońce raz deszcz, a raz jak się wczoraj okazało śnieg. Moja koleżanka chyba ze 3 razy po pracy chciała mnie wyciągnąć na spacer, ale konsekwentnie jej odmawiałam. Jak się okazuję miałam rację, bo zaraz po jej telefonach zaczynała się psuć aura na dworze. Niektórzy twierdzą, że w maju to normalne, nie bez powodu przecież ogrodnicy nazywają chłodny okres „zimną zośką”. Na przekór depresyjnej aurze zakładam tego bloga :D
Reposted fromkasiabonarska kasiabonarska
hurra
19:59
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl